Valgte Embedsmænd

Overmester

Søren Enemark

Undermester

Carl-Axel Thaagaard Elofsson

Sekretær

Lars Bakkendorf Petersen

Kasserer

Ove Rasmussen

Skatmester

Ole Dan Thorvaldsson

Storrepræsentant

Jørgen Bonne
  • 41174848

Storrepræsentant

Carl Erik Frederiksen