Broderloge nr. 104 Ethica i et historisk tilbageblik

De første usikre skridt…

Den spæde start, som senere skulle føre frem til dannelsen af broderloge nr. 104, Ethica, fandt sted en aften i oktober/november måned i 1974. En snæver kreds af brødre fra forskellige københavnske loger havde sat hinanden stævne i et lille mødelokale i Odd Fellow Palæet i København. Formålet med mødet var at undersøge mulighederne for at danne en Odd Fellow Forening med henblik på oprettelse af en ny borderloge i Vestegnen af Storkøbenhavn.

Initiativet bar frugt og førte den 8. februar 1975 til instituering af Odd Fellow Foreningen ”Ethica”. Navnet ”Ethica” er hentet fra græsk og kan udlægges som: ”Læren om den rette handlemåde”.

Kronen på værket…

Der fulgte nu en række travle og utroligt spændende måneder med mangeartede forberedelser. Så oprandt endelig den store dag. Den 15. januar 1977 forestod broder storsire Preben O. Rasmussen den højtidelige instituering af broderloge nr. 104, Ethica. Begivenheden fandt sted i Odd Fellow Palæets Store Logesal.

Foden under eget bord…

Udfordringer var der mange af fra logens start. Foruden varetagelse af de for mange en ny loge vigtige og påtrængende ordensmæssige opgaver, manglede logen at opfylde en nok så vigtig målsætning: Etablering af et blivende hjemsted i Vestegnen af Storkøbenhavn.

Efter nogen søgen bar anstrengelserne frugt, og der blev købt en nedlagt bedemandsforretning på Christiansvej 3 i Glostrup. Ejendommen blev overtaget den 11. december 1976.

Den nye logebygning blev taget i anvendelse den 3. september 1977 og kom til at virke som sådan i mange år frem i tiden.

Humanitært arbejde…

En helt anden aktivitet i logens første leveår blev søsat på initiativ af logens Fung. Ex-mester. Logen burde efter hans mening rent lokalt prøve at yde en indsats på det humanitære område i overensstemmelse med Ordenens virke på dette felt. Denne holdning fik straks brødrenes fulde opbakning.

Efterfølgende rettede repræsentanter fra vor loge henvendelse til Plejehjemmet – nu Ældrecentret – Dalvangen og tilbød at medvirke til at skabe forskellige former for opmuntring i dagligdagen.

Også andre aktiviteter blev efterhånden inddraget i logens humanitære arbejde. Der blev afholdt koncert-/ sangarrangementer på det nu nedlagte Odd Fellow Hjem i Glostrup, Glostrup Handicap for Unge blev betænkt med donationer, et fadderskab blev tegnet i SOS-børnebyerne, ligesom Barnets Hus i Glostrup er blevet besøgt hvert år til jul af ”julenisserne”, som medbragte gaver. Logens humanitære udvalg kan i dag se tilbage på en bred indsats indenfor sit virkefelt.

Kontakter i udlandet…

Interessant og overraskende var det, da logen modtog en henvendelse fra en loge i British Colombia i Canada. Den forsynede os gennem mange år med deres smukke Odd Fellow Blad: ”Beautiful British Colombia”. Omvendt foranledigede vi gennem Danmarks Turistforening, at der løbende til logen blev fremsendt oplysende materiale om Danmark. Forbindelsen er dog desværre gået tabt.

En anden tæt knyttet forbindelse så derimod dagens lys i 1985, hvor logen modtog en henvendelse fra ”Odd Fellow Logen 104 Bråvalla”, Norrköping, i Sverige. Denne loge havde fundet det interessant at funde ud af, hvilken loge, der i Danmark bar samme logenummer, og fremsendte derfor et længe næret ønske om en kontakt til nordiske brødre. Siden har de to loger gentagne gange besøgt hinanden, og mange personlige, venskabelige kontakter er blevet etableret.

En ny logebygning bliver til…

Vi fik tilbudt og købte af Glostrup Kommune de byggegrunde, hvor vi i dag har til huse.bygning 2

Og så fik en til formålet nyopført og moderne ordensbygning, tegnet af distrikts deputeret storsire Niels Christian Hansen, broderloge nr. 83, Broen i Skælskør med broder storrepræsentant Erik Christensen fra broderloge nr. 111, De Fem Tårne i Kalundborg som hovedentreprenør.

Logebygningen danner idag rammen om et aktivt og engageret ordensliv. Den er i dag hjemsted for to broderloger og en søsterloge.