- - - Velkommen til broderloge nr. 104 Ethica I.O.O.F. - - -

 

 

Logen har til huse i Ordensbygningen

beliggende:

 

Hovedvejen 36-38 i Glostrup

 

hvor vi i forårsæsonen mellem 1. januar og den 15. maj

og i efterårssæsonen mellem 1. september og 15. december

hver tirsdag mødes mellem 19.30 og 23.00.

 

Skulle du ønske yderligere oplysninger om os, kan du altid

kontakte overmesteren

(se også under punktet: Valgte Embedsmænd)

på E-mail: om104@ethica.oddfellow.dk

 

 

 


Ethica

 

DAGLIGDAGEN II tot Page 1 

DAGLIGDAGEN II tot Page 2

 

 

Hele organisationen af ODD FELLOW ORDENEN er opbygget med et eneste formål, Networking. Arbejdet i logen har altid gået ud på at networke, selv om ordet er nyt og derfor ikke anvendes så meget i logeregi.

Man starter med at networke internt i sin egen loge – organiseret i gruppen af nye brødre.

For at stige i graderne skal man bl. a. besøge andre loger, planlagt af ens proponent (mentor/ældre broder).

Til sidst kan man, hvis man har lyst, deltage i det overordnede loge-/ordensarbejde, hvor igennem man møder endnu flere logebrødre fra hele landet, måske også nogle fra udlandet.

Opdelt i en forårs- og efterårstermin holder vi alt ca. 40 logemøder om året. Møderne foregår normalt tirsdag aften mellem kl. ca. 19.00 – 23.00. På disse møder har vi forskellige aktiviteter, som alle har til formål at udvikle os som etisk og socialt ansvarlige mennesker, samt at skabe et tæt sammenhold mellem brødrene med forskellig baggrund

Ønskes mere detaljeret information om logens/ordenens opbygning så se eventuelt på logens hjemmeside eller kontakt os.

 

Indholdet af vores logemøder og andre aktiviteter

 

Hvert logemøde består af to dele. Den første del er kun for logens medlemmer og foregår i vores logesal.

Denne del er nok af nogle mest kendt som vores hemmelige ritualer, men der foregår normalt ikke noget, der er særlig hemmeligt. Vi udveksler information om brødrenes arbejde, humanitære formål, logens arbejde, herunder kommende foredrag/aktiviteter samt vores økonomi. Denne del er nøje tilrettelagt og har en fast dagsorden. 

Den anden del, der er mindst lige så vigtig, er den sociale del. 

Efter mødet i logesalen samles alle de brødre, der har tid, til lidt selskabeligt samvær, hvor man nyder et beskedent måltid og deltager i samtaler, diskussioner og forskellige andre aktiviteter. Det er specielt denne del, der skaber langvarige nære venskaber.

 

Foredrag

  • Holdes normalt 2 - 3 gange om året med eksterne foredragsholdere, og 2 - 3 gange om året med interne foredrag.
  • Eksempler er: Piratjagt i Aden-bugten, politiets indsats mod bandekriminalitet, rejseberetninger, samt logebrødres og andres private livserfaringer. Både gode og dårlige.

Logebesøg

  • 2 - 3 gange om året har vi besøg af eller besøger andre loger.

Andre arrangementer  

  • For familie og venner holder vi fx også julestemning og bankoaftener mm. samt arrangerer en sommerudflugt og hvert andet år en fælles rejse, normalt uden for Danmark.
 

Vi har generelt en mødeprocent på 60+, men den varierer for de enkelte brødre, da det for alle vores aktiviteter gælder: Først familien, så arbejdet og derefter ens logebrødre og til sidst logen & Ordenen

 

 DAGLIGDAGEN II tot Page 5

 

 Hvis du ønsker at leje vore selskabslokaler kan du kontakte Ordensbygningens udlejer på telefon 31 37 26 00

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input